top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

Inschrijving geschiedt via het aanmelding via de Stadsfabriek of via de desbetreffende winkel / organisatie waar de workshop plaats vind. De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is bijgeschreven op rekening van de Stadsfabriek of winkel / organisator van de workshop.

 

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling. Na aanmelding krijg je een bevestiging van de inschrijving per email. Het volledige bedrag moet uiterlijk één week (7 dagen) voor de datum van de workshop zijn ontvangen; zo niet is deelname niet meer mogelijk, tenzij op de dag van de workshop het restant contant wordt betaald. Hiervan moet op voorhand melding worden gemaakt in overleg met en onder voorbehoud van de Stadsfabriek.

 

De workshop gaat door bij een minimum van 5 deelnemers. Als je een inschrijving wilt annuleren geldt de volgende regeling:

bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd;

bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd;

bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk;

Als men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten. Annulering dient altijd per e-mail te geschieden.

 

Mocht de workshop onverhoopt niet door kunnen gaan door bijvoorbeeld te weinig deelnemers of andere redenen, dan ontvang je hiervan zo spoedig mogelijk bericht en zal geprobeerd worden een andere datum aan te bieden. Is dit niet mogelijk, dan zal het geld geretourneerd worden. 

bottom of page